آخرین مطالب آموزشی ...

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"","course_style":"rated","featured_style":"generic_card","masonry":"","grid_columns":"clear3 col-md-4","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"3","infinite":"0","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}

Chunk of the Day

Make up an excuse.
I made up an excuse and stayed at home

— بهانه سر هم کردن, من بهانه ای سرهم کردم و خانه ماندم
با استاد آیلتس 
English Language 
IELTS 
TTC 
را تخصصی یاد بگیرید

روش لقمه طلایی، روش نوین آموزش زبان میباشد که توسط دکتر مسگرشهر ابداع و در ۳ سطح در حال تدریس و آموزش می باشد

 

Play Video
۰
فراگیران فعال
۰
محصولات آموزشی
۰
مطالب آموزشی

All rights reserved for ©ostadielts.com

error: Content is protected !!