آخرین مطالب آموزشی ...

{"title":"","show_title":"0","post_type":"post","taxonomy":"","term":"0","post_ids":"","course_style":"rated","featured_style":"generic_card","masonry":"","grid_columns":"clear3 col-md-4","column_width":"268","gutter":"30","grid_number":"3","infinite":"0","pagination":"","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}

Chunk of the Day

Find sth (adj)
I found the movie very interesting

— یافتن چیزی (صفت), اون فیلم برام جالب بود
با استاد آیلتس 
English Language 
IELTS 
TTC 
را تخصصی یاد بگیرید

روش لقمه طلایی، روش نوین آموزش زبان میباشد که توسط دکتر مسگرشهر ابداع و در ۳ سطح در حال تدریس و آموزش می باشد

 

Play Video
۰
فراگیران فعال
۰
محصولات آموزشی
۰
مطالب آموزشی

All rights reserved for ©ostadielts.com

error: Content is protected !!